Hoe zit het met de milieubelasting van vleesvervangers?

Een afname van de vleesconsumptie levert een bijdrage aan de vermindering van broeikasgasemissies. Dit bleek uit een in opdracht van het ministerie van VROM uitgevoerd onderzoek. Dit onderzoek is tot stand gekomen met medewerking van de Vegetariërsbond. Het onderzoek “Milieueffecten van Nederlandse consumptie van eiwitrijke producten” van Blonk Milieuadvies van oktober 2008 is te downloaden van (onder andere) de website van de Rijksoverheid. 

In andere studies waarbij gekeken is naar de milieuwinst van minder vlees eten, zijn alleen onbewerkte peulvruchten doorgerekend, maar voor een evenwichtige vegetarische voeding volstaat dit niet. Het unieke van dit onderzoek is dat de milieubelasting van een uitgebalanceerde vegetarische voeding die in de Nederlandse traditie past is berekend met aandacht voor belangrijke voedingsstoffen als eiwit, ijzer en vitamine B12. Dit is door de voedingskundige van de Vegetariërsbond, Sytske de Waart, gedaan. Voor de samenstelling van deze voeding verwijzen we naar een andere pagina op onze website.
Eén van de conclusies uit het onderzoek was dat ons huidige voedingspatroon 40 procent meer broeikasgasemissie veroorzaakt dan een uitgebalanceerde vegetarische voeding.
Een andere conclusie was dat het belangrijk is voor de milieuwinst hóe je het vlees vervangt. Als je kiest voor één vleesloze dag per week ben je, anders dan bij een volledig vegetarische voeding, voedingskundig niet gebonden aan op welke manier je het vlees vervangt. Plantaardige alternatieven zoals sojaproducten, noten en peulvruchten zijn dan betere opties wat betreft milieubelasting, gemeten naar broeikasgasemissie, dan zuivelproducten zoals kaas. In onderstaand overzicht zetten we de verschillende plantaardige alternatieven op een rijtje voor wat betreft de milieubelasting. De producten met de laagste milieubelasting staan bovenaan.
eerste keus: tempé, plantaardige vegaburger, peulvruchten
tweede keus: vegaburger (gemiddeld), noten, tahoe, ei en Quorn
derde keus: Valess en kaas.

Uit dit rijtje is af te leiden dat geheel plantaardige producten beter voor het milieu zijn dan dierlijke vegetarische alternatieven. Met name producten van melk en kaas hebben een hoge milieubelasting. Dit komt omdat herkauwers als koeien methaan uitstoten, wat een sterk broeikasgas is.