Overheid goedkoper uit met EatGreen

9-9-2008 Een afname van vleesconsumptie (EatGreen) kan een behoorlijke bijdrage leveren aan vermindering van broeikasgasemissies en daarmee aan het vertragen van de klimaatverandering. Tevens zouden de overheidskosten van klimaatbeleid fors lager uitvallen. Met deze conclusie ondersteunt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de campagne EatGreen van de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB). In een PBL-studie zijn verschillende scenario’s met verminderde vleesconsumptie doorberekend en is een analyse uitgevoerd van de gevolgen van deze vermindering voor de broeikasgasuitstoot en voor de overheidskosten van klimaatbeleid.
 

Deze studie onderschrijft de oproep van de NVB met de campagne EatGreen dat één dag in de week geen vlees eten al een behoorlijke besparing kan opleveren van de uitstoot van broeikasgassen. Het PBL concludeert nu dat dieetverandering niet alleen een aanzienlijke invloed heeft op de uitstoot van broeikasgassen en mondiaal landgebruik, maar ook een belangrijke kostenbesparing kan opleveren voor - toekomstig - klimaatbeleid. Bij een meer ambitieuze klimaatdoelstelling van de overheid zouden de kosten van het klimaatbeleid bij een lagere vleesconsumptie over de periode 2000-2050 minstens 50% lager uitvallen dan bij voortzetting van het huidige consumptiepatroon!

De oproep aan de consument om minder vlees te eten en de positieve invloed daarvan op de uitstoot van broeikasgassen werd vorige week ook al gedaan door klimaatexpert Dr. Rajendra Pachauri, voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en Nobelprijswinnaar.

NVB-directeur Vibeke Helder is verheugd dat de oproep nu uit verschillende hoeken komt. Dit jaar is de meerjaren-campagne EatGreen gestart. Met een bustour, een website en een virale video (www.nationalecarnivorenenquete.nl) worden mensen geïnspireerd om een dagje minder vlees te eten. Dit levert al een behoorlijke besparing aan de uitstoot van broeikasgassen. De afgelopen maand hebben al ruim 500.000 mensen deelgenomen aan de nationale carnivoren enquête. Wanneer al deze mensen de daad bij het woord voegen door 1 dag in de week minder vlees te eten, betekent dat een besparing van 100.000 ton CO2, dat is net zoveel als 200.000 retourvluchten Amsterdam-Nice. Door deze inspanning draagt EatGreen al voor 3,5% bij aan de overheidsdoelstelling voor de CO2 reductie voor huishoudens.

Bron:
rapport ‘Vleesconsumptie en klimaatbeleid’. Planbureau voor de Leefomgeving, publicatiedatum 08/09/08