Krijgen jullie bestuursleden een vergoeding?

Bestuursleden krijgen alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten in verband met het uitoefenen van hun functie vergoed, waaronder reiskosten. Ze krijgen geen loon of andere vergoedingen.
De directeur is een betaalde medewerker in dienst van de vereniging en wordt, evenals de andere medewerkers van de Vegetariërsbond, betaald conform de beloningstructuur van de rijksoverheid (de BBRA loonschalen). Voor het loon van de directeur zie de vraag: Wat verdienen jullie directeur en medewerkers?