Hoeveel dieren spaart een vegetariër in zijn hele leven uit?

aantal gegeten dierenAls je geen vlees eet, hoeven er ook geen dieren voor je geslacht te worden. Dat dit aantal flink kan oplopen als je je hele leven lang geen vlees eet, tonen berekeningen van de Vegetariërsbond aan. Het aantal uitgespaarde dieren is berekend door de vleesconsumptie (in karkasgewicht) te delen door het karkasgewicht van een dier (dit is te berekenen met CBS-cijfers). Met het CBS-cijfer van de gemiddelde leeftijd in Nederland (80,5 jaar), is hiermee het aantal dieren te berekenen dat een niet-vleeseter uitspaart gedurende zijn of haar leven. En dat zijn er nogal wat! Zie de onderstaande tabel. 96% van de dieren is pluimvee.

Dit cijfer is nog exclusief het aantal vissen en schaal-en schelpdieren dat jaarlijks het leven laat voor onze consumptie. Er is geen informatie over welke vissen we eten, en hoeveel vlees er dan van een vis afkomt (van een tonijn komt nu eenmaal meer vlees dan van een garnaal). Onze zustervereniging EVA uit België schat het aantal op ruim 3.700.

  aantal gegeten dieren met een heel leven vlees eten
Volwassen runderen (koeien, vaarzen, stieren) 4
Kalveren 1
Schapen, lammeren, geiten 5
Varkens 33
Eenhoevigen (hoofdzakelijk paarden) 0.04
Vleeskuikens, overige kippen, kalkoenen, overig pluimvee
(gans, kwartel, fazant, parelhoen, duif en struisvogel)
1.125
TOTAAL 1.167

Het getal van bijna 1.200 dieren is in lijn met berekeningen van onze ooster- en zuiderburen. De Belgen komen op 1.330 dieren, de Duitsers op 1.090.

We hebben ook een inschatting gemaakt van hoeveel dieren we met kerst eten. Op een kerstdag blijken in Nederland dan ruim 1,3 miljoen dieren gegeten te worden, dus voor beide kerstdagen 2,7 miljoen dieren.
Dat is ruim twee keer zoveel dieren als op een normale dag (0,6 miljoen dieren).

Minder dieren eten? Ontvang 30 dagen lang vega-inspiratie, schrijf je nu in!

Wil je minder dieren of misschien wel helemaal geen dieren eten? Wij helpen je op weg. Meld je aan voor de receptennieuwsbrief 30 dagen vegetarisch en je krijgt 30 dagen lang dagelijks vega-inspiratie! Elke dag een heerlijk gerecht, leuke weetjes en handige tips. Zo wordt vegetarisch eten supermakkelijk en superleuk!


1: Methode

Kippen Het aantal uitgespaarde dieren is berekend door de vleesconsumptie (in karkasgewicht) te delen door het karkasgewicht van een dier (dit is te berekenen met CBS-cijfers). Met het CBS-cijfer van de gemiddelde leeftijd in Nederland, is hiermee het aantal dieren te berekenen dat een niet-vleeseter uitspaart gedurende zijn of haar leven. Je kunt het aantal vleeseters in Nederland bepalen door het bevolkingscijfer te corrigeren voor vegetariërs (750.000). We komen dan op 16,3 miljoen Nederlandse vleeseters in 2017.2: Vleesconsumptie

 
  kg pppj karkasgewicht
Varken 36,5
Pluimvee 22,2
Rund 15,4
Kalf 1,3
Schaap /geit 1,3
Paard 0,1
TOTAAL 76,8
Vleesconsumptie in 2016 per hoofd van de bevolking (Terluin et al., 2017)

koeienBij deze cijfers gaat het om het verbruik op basis van karkasgewicht, dus vlees inclusief been. Als vuistregel geldt dat daarvan ongeveer de helft uit vlees en vleeswaren bestaat. Van de 76,8 kg pppj gebruiken we dus ongeveer 38,4 kg pppj aan vlees. Dat dit klopt blijkt uit de meest recente voedselconsumptiepeiling van vlees: 36,1 kg vlees pppj (RIVM 2016). Dat is minus verspilling door de hele keten heen. De huishoudelijke verspilling van vlees (en vis) is 3,9 kg. Hier zit ook onvermijdelijke verspilling in als botten en graten (CREM Waste Management, 2016). Het gaat hier om een gemiddelde voor alle Nederlanders. Als je het RIVM-cijfer corrigeert voor vegetariërs, komt de vleesconsumptie op 37,8 kg pppj, 104 gram pppd.

 

Voor minder gegeten dieren

donerenHelp ons mee om jou en anderen te helpen om vaker vegetarisch te eten. Word donateur en draag bij aan de groei in het aantal mensen dat minder vlees eet. Als dank ontvang je één Lekker.Vegetarisch Verwenbox boordevol verwenproducten plus een Schort óf het boek De Hippe Vegetariër van Isabel Boerdam t.w.v. 22,50 euro.


3: Slacht- of karkasgewicht

Het CBS geeft jaarlijks het aantal slachtingen, en het geslacht gewicht per diersoort. De CBS-definitie (aangeleverd door Productschappen Vee, Vlees en Eieren, die nu niet meer bestaat) van het ‘geslacht gewicht’  is: “Het gewicht van het gehele of overlangs in twee helften gesneden lichaam van een geslacht dier na het uitbloeden en ontdaan van ingewanden, organen, huid en kop. Dit wordt het 'koudgewicht' genoemd. Bij pluimvee worden vel, maag, lever, hart en nek meegeteld in het slachtgewicht.” (CBS Statline (RVO, NVWA, SBK), 2017).

  slachtgewicht in kg/dier
Volwassen runderen (koeien, vaarzen, stieren) 311
Eenhoevigen (hoofdzakelijk paarden) 227
Kalveren 156
Varkens 95
Schapen, lammeren, geiten 21
Vleeskuikens, overige kippen, kalkoenen, overig pluimvee 2
Slachtgewicht van voor het vlees gehouden landbouwhuisdieren (cijfers van 2016) (CBS Statline, 2017)

4: Resultaten

Met de gegevens uit bovenstaande tabellen is te berekenen hoeveel dieren je uitspaart als je geen vlees eet.

 
  aantal dieren met in een heel leven1) gegeten vlees
Volwassen runderen (koeien, vaarzen, stieren) 4
Kalveren 1
Schapen, lammeren, geiten 5
Varkens 33
Eenhoevigen (hoofdzakelijk paarden)0  
Vleeskuikens, overige kippen, kalkoenen, overig pluimvee (gans, kwartel, fazant, parelhoen, duif en struisvogel) 1125
TOTAAL 1167
Aantal dieren dat je uitspaart als je geen vlees eet, en de vleeseters volgens de consumptie van 2016 eten
1) Gemiddeld 80,5 jaar in 2016 in Nederland (CBS Statline, 2017).

Conclusie

Door je hele leven geen vlees te eten (aangenomen dat je anders volgens het Nederlandse gemiddelde zou eten en dat je op een gemiddelde leeftijd sterft), spaar je 1167 dierenlevens uit. Het meerendeel hierval is pluimvee

Afgerond kom je op het volgende staatje:
  • 4 runderen 
  • 1 kalf
  • 5 geiten/schapen
  • 33 varkens
  • 1125 kippen/pluimvee
     
Voor het eten van vis en schaal- en schelpdieren sterven ook dieren. Gegevens ontbreken echter om dit te kwantificeren.

Download FACTSHEET UITGESPAARDE  (PDF)

Wil je ook dat er minder dieren worden gegeten?

Help ons dan vegetarisch eten te promoten. Word donateur en help mee!