Voor eerlijke voedselverdeling

Inefficiënt landgebruik

Graan is effici�nter dan vleesWereldwijd wordt er enorm veel voedsel verspild aan de veeteelt. Nederland bijvoorbeeld, gebruikt circa 60% van het eigen graanverbruik om vee te voeden. Maar ook derdewereldlanden verbouwen op grote schaal graan dat bestemd is voor het rijke Westen, waar het tot veevoer wordt verwerkt. Hoewel het voor landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika financieel aantrekkelijk is om gewassen zoals maïs te verbouwen voor de export, zouden deze gewassen beter kunnen worden aangewend als voedsel voor de eigen bevolking. Nu wordt bijna de helft van wat er wereldwijd aan graan wordt geteeld, gevoerd aan dieren. En dat terwijl er elke dag meer dan 15 duizend kinderen sterven aan ondervoeding en een groot deel van de wereldbevolking –onnodig– honger lijdt! Ook op een ander vlak heeft de bevolking er weinig aan. De productie van voedergewassen is bijna volledig in handen van grootgrondbezitters. Zij hebben enkele mensen in dienst en verdrijven met hun grote boerderijen de keuterboeren.

Omzetting plantaardig naar dierlijk

Dieren eten voedsel wat mensen kunnen etenVeeteelt is in veel gevallen een inefficiënte manier om mensen te voeden. Bij de omzetting van plantaardig voedsel naar dierlijk voedsel gaat veel energie verloren. Dit komt doordat een landbouwdier de eiwitten uit de voeding aanwendt voor groei, beweging, temperatuursregulatie en mogelijk nakomelingschap. Met als gevolg dat het vee meer voedingsenergie en eiwit heeft geconsumeerd dan het met haar vlees kan opleveren. Het is doorgaans minder verspillend om graangewassen direct te consumeren dan ze als veevoer te gebruiken. Stel dat een varken vijf broden per dag eet, dan zal het de energie uit vier van die broden gebruiken om bijvoorbeeld zijn hart te laten pompen, te bewegen en om ander eten te verteren. Er blijft dan één brood over en dat wordt omgezet in vlees. Als we het varken niet als ‘omweg’ hadden gebruikt, hadden veel meer mensen van al die broden die het varken in zijn leven heeft geconsumeerd kunnen eten.
Uit het voorgaande mag duidelijk worden dat je, door vlees te laten staan, een stap in de goede richting zet om de wereldvoedselproblematiek te helpen oplossen.

Help ons deze oneerlijke verdeling te bestrijden

Een eerlijke voedselverdeling begint bij het eten van minder vlees. Help ons vegetarisch eten te promoten en word donateur!