Oxfam campagne Grow vertelt halve verhaal

4-6-2011 Oxfam Novib wijst in haar nieuwe wereldwijde campagne Grow op het gevaar van dreigende voedseltekorten binnen twintig jaar. Als oorzaken worden de rol van een aantal grote bedrijven en het falende beleid van overheden genoemd. Over de impact van vleesconsumptie op de wereldvoedselverdeling wordt in de campagne echter met geen woord gerept, terwijl de invloed hiervan enorm is. Deze conclusie werd eerder ook door Oxfam Novib zelf getrokken, maar werd nooit richting publiek gecommuniceerd. De Nederlandse Vegetariërsbond (NVB) betreurt deze houding.

In haar interne discussiestuk 'People, planet and proteïns' wijst Oxfam Novib op de negatieve gevolgen van de wereldwijde vleesproductie en -consumptie. De productie van vlees betekent een aanslag op beschikbare hulpbronnen. Zo kost de productie van een kilo rundvlees 15.500 liter water en is voor de productie van een kilo vlees tot zeven kilo aan graan of soja nodig. Om de wereld in 2050 te kunnen voeden zal de vleesconsumptie in de westerse landen met de helft moeten worden teruggebracht, concludeert het discussiestuk. Oxfam Novib signaleert ook dat de impact van de westerse consumptiestijl op de wereldvoedselverdeling in het internationale debat nauwelijks aan de orde komt en stelt dat dit moet veranderen. De Nederlandse Vegetariërsbond beschouwt de campagne Grow in dit opzicht als een gemiste kans.
 

Floris de Graad, directeur van de Nederlandse Vegetariërsbond:
'Mensen kunnen door te kiezen voor minder vleesconsumptie daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereldvoedselverdeling en uitputting van de aarde helpen voorkomen. Oxfam luidt in haar campagne Grow terecht de noodklok over de toekomstige wereldvoedselvoorziening. Helaas richt ze zich daarbij uitsluitend op de tekortkomingen van overheden en bedrijven maar spreekt ze niet over de verantwoordelijkheid van de individuele consument'.
 

Uit onderzoek van de Vegetariërsbond bleek eerder dit jaar dat geen enkele grote ontwikkelingsorganisatie openlijk over het belang van een lagere vleesconsumptie communiceert. Natuur-en milieuorganisaties bleken hier minder moeite mee te hebben. Zo roept het Wereld Natuurfonds op om een dag minder vlees te eten.

Het discussiestuk 'people planet and proteins' is te downloaden via de site van OxfamNovib